Bronx – StJohnRCKingsbridge.html – J. H. & C. S. Odell & Co. – 358